top of page

Oogzorg & Optometrisch onderzoek

Het optometrisch basis onderzoek bestaat uit een aantal vastgelegde (OVN)stappen waarmee in kaart gebracht wordt wat de klacht van de persoon is, waardoor hij deze klacht heeft en wat de te nemen vervolg stappen zijn.

 

Moet iemand naar de oogarts of wellicht naar een andere specialist of kan hij met een bril/lenzen geholpen worden en is er geen reden tot verder onderzoek.

 

Afhankelijk van het onderzoek moet wel of niet gedruppeld worden. Dit moet bij kinderen jonger dan 8 jaar eigenlijk altijd gedaan worden om een juiste oogmeting te krijgen. 

 

 

Wil je weten hoe een optometrisch onderzoek in elkaar zit?

Klik hier!

Wat houdt oogzorg bij de optometrist nu in? 

De reguliere opticien kan een oogmeting doen al dan niet met behulp van een oogmeetcomputer maar verder kan (en belangrijker!) mag hij niets vertellen over de gezondheid van de ogen. Ook mag higeen oogmetingen en controles bij kinderen jonger dan 8 jaar uitvoeren. 

 

De optometrist houdt zich dus bezig met gespecialiseerde medische oogzorg. We houden ons als beroepsgroep bezig met het onderscheiden van gezonde ogen en ogen die verdere onderzoeken of ingrepen nodig hebben.

 

 

 

 

 

Prisma's,plakken en orthoptie, huh?

Prisma's, Orthoptie? Wat is dit nu weer?

Regelmatig zien we bij ons in de praktijk kinderen en volwassen die klagen over dubbelzien en hoofdpijn. Uit het optometrisch onderzoek komt dan naar voren dat er prisma's aanwezig zijn.

Wat is nou een prisma?

Een prisma is de benaming die we geven aan de mate van correctie van de scheefstand van een oog.

Tijdens het optometrisch onderzoek kijken we naar de primaire stand van het oog. 

Elk oog is voorzien van 6 externe oogspieren die het oog bewegen in iedere blikrichting. De ogen kijken beide tegelijk in dezelfde richting of in tegengestelde richting als we aan het lezen zijn. 

Dit alles is behoorlijk complex! Van de 12 hersenzenuwen die we hebben zijn er 3 in gebruik voor het bewegen van de ogen.

Nu is moeder natuur erg knap maar ook zij maakt wel eens een foutje. Het kan voorkomen dat er kleine afwijkingen zijn in de verhoudingen tussen de spieren en of de spieren en de oogzenuwen onderling. Het gevolg hiervan is dat je erg onrustig kijkt soms zelfs dubbelziet en hoofdpijn en misselijkheids-klachten kan krijgen.

 

 

prismameting, kinderoogmeting, netvliesonderzoek, netvliesscan, OCT-scan, oogonderzoek, oogmeting, Zeiss, optiek, brilmode

De Oplossing!

Die is gelukkig niet zo ingewikkeld! 

Bij jonge kinderen is een doorverwijzing naar de Orthoptist eigenlijk altijd noodzakelijk. Zij zijn hier in gespecialiseerd en kunnen door middel van training, oefening en afplakken, de oogstand in positieve zin beïnvloeden.

 

Ook wanneer er scheefstand is ontstaan door een ongeluk of letsel moet eerst de orthoptist kijken wat er gedaan kan worden.

 

In beide gevallen geldt dat wanneer er een scheefstand van de ogen is waar met behulp van oefening en training niets aan te veranderen is en deze duidelijk zichtbaar is, er door de oogarts kan worden overgegaan tot het opereren van de ogen zodat de scheefstand wordt weggenomen of in iedergeval sterk wordt verminderd. De Orthoptist in het Oogziekenhuis Zonnestraal kan u hier meer over vertellen.

 

Correctie van prima's in je bril!

Wanneer nu de orthoptist een recept mee heeft gegeven waarin prisma's zijn verwerkt of wanneer er geen verbetering door middel van operatie of oefening meer mogelijk is, corrigeren we de prisma's in je glazen.

We verleggen het optisch centrum van het glas zodat door de breking van het glas de informatie op de juist plek het netvlies bereikt. We bereiken hier mee ontspannen zicht op alle afstanden.

prismameting, kinderoogmeting, netvliesonderzoek, netvliesscan, OCT-scan, oogonderzoek, oogmeting, Zeiss, optiek, brilmode

Diabetes en Glaucoom zijn sluipmoordenaars. Dat wil zeggen dat er schade aan de ogen kan ontstaan terwijl je dit eigenlijk niet voelt of in de gaten hebt. Het oog is van binnen niet erg gevoelig. Pas als het te laat is en de schade al ontstaan is, komen mensen bij ons met klachten.

 

Glaucoom

Iedereen die bij ons binnenloopt en de magische 40 jaar grens is gepasseerd wordt gecontroleerd op een verhoogde oogdruk. Dit gebeurt met behulp van een geavanceerde noncontacttonometer(dezelfde staat zowel in het Meander ziekenhuis als bij Oogziekenhuis Zonnestraal). De verhoogde oogdruk is één van de symptomen van Glaucoom.

 

Wanneer de oogdruk in orde is en er verder geen redenen in het optometrisch onderzoek naar voren komen voor verder onderzoek, kun je met een gerust hart de winkel weer verlaten om na een jaar voor controle weer terug te komen.

 

Bij een te hoge oogdruk maken we 2 nieuwe afspraken op twee verschillende tijdstippen. Zo kijken we of de verhoogde oogdruk een trend is en dus hoog blijft of nog hoger wordt of dat het een eenmalig incident is.

 

Bij een blijvend hoge oogdruk kijken we met behulp van een OCT-scan naar de gevoeligheid van het netvlies. Samen met de uitkomst van dit onderzoek verwijzen we u dan door naar Oogziekenhuis Zonnestraal of je eigen oogarts.

 

Voor diabetespatiënten is het erg belangrijk dat het netvlies in de gaten gehouden wordt.

 

Het netvlies kan door kleine bloedinkjes in het fijne aderstelsel van het netvlies snel beschadigd raken.

Dit kan grote gevolgen hebben voor je zicht en door regelmatig te screenen kunnen grotere gevolgen van deze bloedinkjes beperkt blijven.

 

Door op tijd in te grijpen kan met behulp van laser en/of operatie het netvlies gered worden. Regelmatige controle van het netvlies bij diabetespatiënten is dus een Must. 

 

Door onze samenwerking met Oogziekenhuis Zonnestraal kunnen wij hiervoor zorgdragen.

 

 

Als ik glaucoom heb of diabeet ben?

Medische oogaandoeningen

Afwijkingen van onze gezondheid hebben vaak invloed op ons zicht en onze ogen. Denk bijvoorbeeld aan Diabetes, MS, Glaucoom of hoge bloeddruk. De Optometrist is ervoor opgeleid de gezondheid van het oog te screenen en afwijkingen in de gezondheid te ontdekken. Wanneer we de ogen regelmatig controleren kunnen we in een vroeg stadium de ziekte ontdekken en de gepaste Er is niet voor niets een nauwe samenwerking met de oogartsen en huisartsen.

 

Wanneer je last van je ogen hebt ga je naar de Optometrist!

Bij wazig zicht of dubbel zien, bij vermoeide ogen, jeukende of geirriteerde ogen, hoofdpijn, leesklachten,  pijn in of rond de ogen, droge of natte ogen, als je flitsen ziet, bij het zien van vlekjes, bij beeldschermproblemen, wanneer je het idee hebt dat je halve beelden ziet of juist dubbel,kortomHeb je last van je ogen, aarzel niet en maak een afspraak bij ons!

 

 

 

OCT-scan, netvliesscan, optometrisch onderzoek, Zeiss, oogmeting, zonnebril, brilmode, optometrie, kinderoogmeting
prismameting, kinderoogmeting, netvliesonderzoek, netvliesscan, OCT-scan, oogonderzoek, oogmeting, Zeiss, optiek, brilmode

Your details were sent successfully!

OVN, prismameting, kinderoogmeting, netvliesonderzoek, netvliesscan, OCT-scan, oogonderzoek, oogmeting, Zeiss, optiek, brilmode
bottom of page